Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
Province Government
Office of Chief Ministers and Council Ministers

Provincial Center for Good Governance, Karnali Province

Province Government
Office of Chief Ministers and Council Ministers

Provincial Center for Good Governance, Karnali Province

Low Bandwidth Invert Color A- A A+ Login

Gallery 2078-07-16


Per Page :
Loading Gallery ...
Date Gallery Detail Files Action
2078-12-06 प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका सूचना प्रविधि अधिकृतहरुका लागि क्षमता विकास (जि.आई.एस. तथा वेवसाइट ब्यवस्थापन ) तालिम २०७८ चैत्र ६ देखि १० गत्तेसम्म, वीरेन्द्रनगर सुर्खेत । पहिलो दिनका झलकहरुः

2078-12-06
2078-12-02 संविधान कार्यान्वयनमा महिलाहरुको भूमिका विषयक कार्याशाला गोष्ठी २०७८/११/२९ देखी ३० सम्म सम्पन्न

2078-12-02
2078-12-01 स्थानीय तहको प्रभावकारी योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र मुल्याङ्कन तथा दिगो विकास लक्ष्यहरुलाई स्थानीयकरण सम्वन्धि अन्तरक्रिया तथा पुनरताजकी कार्याशाल सम्वन्धि तलिम २०७८।११।।३० देखि २०७८।१२।०१ गत्ते सम्म

2078-12-01
2078-09-14 Honorable Chief Minister of Karnali Province Mr. Jeevan Bahadur Shahi visited Provincial Centre for Good Governance (PCGG) office for interaction with PCGG & PPIU staff members and monitoring of Officer's level In- service training being conducted at PCGG

2078-09-14
2078-09-06 PCGG Karnali conducted 5 days Induction Training (Assistant fourth/fifth level) at Dunai,Dolpa

2078-09-06
2078-07-17 PCGG Karnali completed a 3 days training IT Officers from all LGs of Karnali Province

2078-07-17
2078-07-17 3 days training on public procurement

2078-07-17
2078-07-17 Bulbule Lake

2078-07-17
2078-07-17 Jajarkot Durbar

2078-07-17
2078-07-17 Shey Phoksundo Lake

2078-07-17
Loading Gallery ...
Last Updated : 2080-11-16 15:13:48

© All Rights Reserved to Provincial Center for Good Governance, Karnali Province

Powered By: ProActive Developers