नेपाल सरकारको लोगो / Nepal Government's Logo


कर्णाली प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान

वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत

Forgot Your Password? Reset Password

Haven't registered yet? Register as trainee